Heng med videre

fredag, september 7

Spam!

Når man er et postmottak i kommunen må man regne med å få en del spam. Som regel er det medikamenter som selges, den siste tiden hovedsaklig "for my one eyed monster", men i dag tidlig fikk jeg en som skilte seg ut, selv om topic tilsa noe annet...
Bare se her:

Emne: c5axl

Of a far barn, just where the road curves sharply
Yes. You'd want that said,
(if you to try that, to hold a terrifying beast)
Through the back of the picture at the patch of white
What? What can you do?
Glimmering of light:Trampled snow is the only rose.
Swaying in unison beneath the snow,
Only a fox whose den I cannot find.
Toward something that the world is pointing toward
A salamander scuttles across the quiet
Alberti, Brunelleschi, Sangallo,
And all at once it is the meadow I walked in at ten,
Although December's frost killed the winter crop,
Your red cheeks radiant against the wind,
Through the back of the picture at the patch of white
The paths of childhood

1 kommentar:

Eirin sa...

Du verden, jeg vil ha sånn spam. Må ha vært en poetisk liten spammer som gjorde noe annet i lunsjen denne gangen. ;)